V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2023_3

O konferencji

Jest to już ósma edycja konferencji z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”. Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością
 
Celem konferencji jest prezentacja współczesnych trendów i perspektyw rozwoju w zakresie zarządzania innowacjami na tle wyzwań społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.

Tegoroczna konferencja stawia sobie za cel stworzenie forum dyskusyjnego teoretyków i praktyków gospodarki, zainteresowanych problematyką innowacyjności, które wskazywać będzie uwarunkowania innowacyjności, wyzwania stawiane przez niepewne otoczenie oraz propozycje usprawnień.

Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. zagadnienia takie jak:
• innowacje w przemyśle i usługach,
• strategiczne zarządzanie działalnością innowacyjną,
• finansowanie działań innowacyjnych,
• innowacyjność w sektorze MŚP,
• innowacje społeczne,
• innowacje oszczędne (frugal innovation),
• polityka innowacyjna na świecie,
• procesy komercjalizacji i transferu technologii,
• klastry i sieci współpracy na rzecz wsparcia innowacyjności,
• internacjonalizacja działalności innowacyjnej,
• kreatywność i gospodarka designu,
• przedsiębiorczość akademicka,
• start up – funkcjonowanie i rozwój.

Organizatorzy konferencji

KZP+IBIP
GB+EU

Patroni

marszalek-patronat
Szczecin-patronat
US_logo
US_WEFiZ

Partnerzy

PIG_logo_s
US-Szczecin-logo
logo_SIT_k
logo_sitk
Logo-Dolla_k
edda

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

osoba do kontaktu – dr Roman Tylżanowski,

tel. 504 474 281, roman.tylzanowski@usz.edu.pl

Map loading, please wait ...