V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2023_3
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2023_3

Program konferencji

Program tegorocznej konferencji zostanie zamieszczony wkrótce.

Informacje o udziale

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji obejmuje:

  • udział w debatach,
  • udział w imprezach towarzyszących,
  • materiały konferencyjne.

Organizatorzy nie pokrywają kosztu noclegu.

Koszt publikacji referatu w formie rozdziału w monografii wydanej w wydawnictwie z listy MNiSW (20 punktów) – 800 zł.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału: 30 września 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia pod adresem: https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp

Więcej informacji na stronie ziwg.pl

Termin nadsyłania artykułów i wniesienia opłaty za publikację 30 września 2021 r.

Konferencja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 001/RID/2018/19, kwota finansowania 10 684 000,00 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w sesji plakatowej prosimy o zgłoszenie tematu plakatu do dnia 15 października 2021 r. na adres roman.tylzanowski@usz.edu.pl.

 

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

ul. Czarnieckiego 1/20, 73-110 Stargard

nr rachunku: 46 1240 3901 1111 0010 6470 3128

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za publikację; Imię i Nazwisko.

Program konferencji

wtorek 21.11.2023 r.

11.00–11.30 Akredytacja – rejestracja uczestników

11.30–11.45 Otwarcie konferencji i przywitanie gości

11.45–12.15 Inauguracyjny power speech

prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński, Uniwersytet Warszawski

Polska w świecie… innowacji

12.15–12.45 Power speech

prof. dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przedsiębiorczość akademicka: kontrowersje

12.45–13.15 Generation Blockchain – wprowadzenie do projektu

dr Joanna Markiewicz, Uniwersytet Szczeciński

13.15–14.00 Przerwa lunchowa

14.00–15.15 Sesja I – panel dyskusyjny

Procesy komercjalizacji w podmiotach ukierunkowanych na nowe technologie w kontekście zaufania społecznego

MODERATOR

dr Monika Różycka, Uniwersytet Szczeciński

UCZESTNICY

Maciej Bułkowski, prezes zarządu Caruma spółka z .o.o

Radosław Depczyński, wiceprezes zarządu Foton Novelty Group S.A.

Wojciech Kowalczyk, AI Manager Instytut Innowacyjnych Technologii Edukacyjnych

Elżbieta MichalkiewiczHR Project Manager Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.

Dorota PliżgaDirector Human Resources & Business Support Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.

Tomasz Swaczyna, CEO Metasy S.A.

15.15–15.30 Przerwa kawowa

15.30–16.45 Sesja II – panel międzynarodowy 

Modern Business and Economy—International Approach

MODERATOR

dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

UCZESTNICY

Carlotta D’Alessandro, University of Messina – Secure and Sustainable Development of Healthcare: A Systematic Review and Future Outlook on Food Supply Chains

Ibrahim Ismayilov, University of Szczecin – Green Technology and Innovation

Jim SeckaUniversity of Szczecin – Women Entreprenuership: Motivators and Challenges. Case study of The Gambia

dr Javier Jorge Vázquez, Universidad Católica de Ávila – The Digital Transformation of the European Agri-Food Cooperative Sector. Key Challenges and Opportunities in the Digital Age

dr Mark LooConcordia University of Edmonton – Global Competitiveness of ASEAN and Poland: Implications for Business and Policy

dr Ashish ThomasConcordia University of Edmonton –Linking UN SDG 12 to Well-to-wheels Supply Chain

 

19.00 Kolacja połączona z networkingiem Generation Blockchain – Klub Muzyczny Browar Polski, ul. Dworcowa 20 

środa 22.11.2023 r.

10.00–11.15 Sesja III – panel dyskusyjny 

Inteligentna infrastruktura transportowo‑logistyczna

MODERATOR

prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

UCZESTNICY

Krzysztof Dylzastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Piotr Kuriata, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji

Łukasz Lendner, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział Szczecin

Szymon Owsianowski, OMM Business Technology sp. z o.o. sp.k.

Magdalena Popławska, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

11.15–11.45 Power speech

Tomasz SwaczynaCEO Metasy S.A.

Tokenizacja sztuki cyfrowej: nowy horyzont inwestycyjny w erze NFT

11.45–12.00 Przerwa kawowa + sesja posterowa + Networking Generation Blockchain

UCZESTNICY SESJI POSTEROWEJ

mgr Michał Biesiada, Uniwersytet Gdański – Wpływ działań marketingowych na poziom zainteresowania klubem sportowym na przykładzie Warty Poznań

mgr Malwina Jankowska, Uniwersytet Szczeciński – Od X do Z – różnorodność pokoleniowa na polskim rynku pracy

Sebastian Matysik, SEOMOOD sp. z o.o. sp.k. – Sztuczna inteligencja w marketingu – systematyczny przegląd literatury

mgr Małgorzata Niwicka, Uniwersytet Szczeciński – Dostępność instytucji kultury z perspektywy odbiorców i oferentów. Raport z badań

Filip Miłoszewski, Wiktoria Nadia Łunkiewicz, Hanna Maria Pietunow, Jagoda Leciejewska – Studenci i ChatGPT, czyli wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sferze dydaktycznej

12.00–13.15 Sesja IV – panel

Znaczenie blockchain we współczesnej gospodarce – Generation Blockchain

MODERATOR

dr inż. Piotr Gutowski

13.15–14.00 Przerwa lunchowa

13.15–14.00 Sesja V – panel naukowy

Przedsiębiorczość i innowacje – aktualności badawcze

MODERATOR

prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

UCZESTNICY

dr hab. inż. prof. UZ Piotr Dzikowski, Uniwersytet Zielonogórski – Parki naukowo-technologiczne w literaturze światowej

Sebastian Matysik, SEOMOOD sp. z o.o. sp.k. – OpenAI w działalności marketingowej przedsiębiorstw – systematyczny przegląd literatury

dr Waldemar Milewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Struktura własnościowa i jej konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce

dr Jacek Woźniak, Wojskowa Akademia Techniczna – Innowacyjność i strategie cyfryzacji banków w Polsce

mgr Marcin Zieliński, Uniwersytet Szczeciński  – Wykorzystanie informacji z giełd w badaniach nad oceną skutków regulacji sektora telekomunikacyjnego

15.15–15.30 Zakończenie konferencji

Organizatorzy konferencji

KZP+IBIP
GB+EU

Patroni

marszalek-patronat
Szczecin-patronat
US_logo
US_WEFiZ

Partnerzy

PIG_logo_s
US-Szczecin-logo
logo_SIT_k
logo_sitk
Logo-Dolla_k
edda

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

osoba do kontaktu – dr Roman Tylżanowski,

tel. 504 474 281, roman.tylzanowski@usz.edu.pl

Map loading, please wait ...