V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2022-3-2
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2022-3-2

Program konferencji

Program tegorocznej konferencji zostanie zamieszczony wkrótce.

Informacje o udziale

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji obejmuje:

  • udział w debatach,
  • udział w imprezach towarzyszących,
  • materiały konferencyjne.

Organizatorzy nie pokrywają kosztu noclegu.

Koszt publikacji referatu w formie rozdziału w monografii wydanej w wydawnictwie z listy MNiSW (20 punktów) – 800 zł.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału: 30 września 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia pod adresem: https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp

Więcej informacji na stronie ziwg.pl

Termin nadsyłania artykułów i wniesienia opłaty za publikację 30 września 2021 r.

Konferencja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 001/RID/2018/19, kwota finansowania 10 684 000,00 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w sesji plakatowej prosimy o zgłoszenie tematu plakatu do dnia 15 października 2021 r. na adres roman.tylzanowski@usz.edu.pl.

 

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

ul. Czarnieckiego 1/20, 73-110 Stargard

nr rachunku: 46 1240 3901 1111 0010 6470 3128

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za publikację; Imię i Nazwisko.

Program konferencji

Środa 23.11.2022 r.

9.30–10.00 Akredytacja – rejestracja uczestników

10.00–10.15 Otwarcie konferencji i przywitanie gości

10.15–10.45 Wykład inauguracyjny

dr hab. prof. PCz Marek Szajt, Politechnika Częstochowska

Czy Polska jest już innowacyjna

10.45–11.15 Sesja I – panel 

Modele biznesowe i innowacje w telekomunikacji

MODERATOR

prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

UCZESTNICY

prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

Piotr Kuriata, członek zarządu P4 sp. z o.o.

Kamil Wójcik, wiceprezes zarządu FSNT Naczelna Organizacja Techniczna

11.15–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.45 Sesja II – debata 

Slow management i style zarządzania w erze radykalnej niepewności

MODERATOR

dr Monika Różycka, Uniwersytet Szczeciński

UCZESTNICY

prof. dr hab. Monika Kostera, University of Warsaw, Södertörn University, Université Paris-Saclay

prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Radosław Mroczka, właściciel Efekt Flow Doradztwo Gospodarcze i Finansowe

Dorota Pliżga, Director Human Resources & Business Support Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.

Elżbieta Michalkiewicz, HR Project Manager Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.

Robert Bodendorf, właściciel Microserwis, Business Software, prezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

12.45–13.45 Obiad

13.45–15.00 Sesja III – panel 

„Od nauki do praktyki” – doktoraty wdrożeniowe

MODERATOR

dr hab. prof. UZ Piotr Dzikowski, Uniwersytet Zielonogórski

UCZESTNICY

mgr Radosław Depczyński, Uniwersytet Szczeciński) – Kreowanie innowacyjności i zrównoważenia firmy z użyciem metod wielokryterialnego wspomagania decyzji

mgr Malwina Jankowska, Uniwersytet Szczeciński) – Różnorodność pokoleniowa w środowisku pracy w czasach 2.0

mgr Andrzej Michalczewski, Uniwersytet Szczeciński) – Innowacyjne zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

mgr Marcin Zieliński, Uniwersytet Szczeciński) – Giełdy światowe jako determinanta zarządzania wiedzą i interesariuszami regulatora na polskim rynku usług telekomunikacyjnych

15.00–15.15 Przerwa kawowa

15.15–16.30 Sesja IV – panel naukowy 

Przedsiębiorczość i innowacje – aktualności badawcze

MODERATOR

dr hab. inż. prof. PCz Beata Ślusarczyk, Politechnika Częstochowska

UCZESTNICY

dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Tomasz Janicki, Wyższa Szkoła Bankowa Toruń

dr inż. Michał Trziszka, Politechnika Poznańska

dr Jacek Woźniak, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

mgr inż. Ireneusz Kozera, Politechnika Warszawska

19.00 Uroczysta kolacja – Klub Muzyczny Browar Polski, ul. Dworcowa 20 

Czwartek 24.11.2022 r.

10.00–11.15 Sesja V – debata 

Innowacje w biznesie – ujęcie praktyczne

MODERATOR Magdalena Kołtan UCZESTNICY

Radosław Depczyński, wiceprezes zarządu Foton Novelty Group S.A.

Piotr Kalbarczyk, współwłaściciel Ventido s.c.

Krzysztof Kozioł, HR Manager Procyon Group

Rafał Mejer, prezes zarządu VIKTORIA SK sp. z o.o.

dr Hubert Pachciarek, dyrektor Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11.15–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.00 Wystąpienie

KEYNOTE SPEAKER 

prof. Ingrid Wakkee, Amsterdam University of Applied Science

Entrepreneurial Spirit and Innovative Mindset in the Era of Digital Transformation

12.00–13.15 Sesja VI – panel międzynarodowy

Modern Business and Economy—International Approach

MODERATOR

Magdalena Kołtan

UCZESTNICY

Uwakmfon Promise Offiong, Uniwersytet Szczeciński) – The Determinants of Implementing Financial Technology in Microfinance Companies in Nigeria

Cristina Ciliberto, Università degli Studi di Messina – A Novel Strategic Approach: Industry 4.0 and Lean Manufacturing for a Circular Supply Chain

Carlotta D’Alessandro, Università degli Studi di Messina) – Implementation of Circular Economy in the Healthcare Sector: A Pathway for the Achievement of Sustainability

Atifa Amin, Università degli Studi Roma Tre – Social Innovation, Its Examples and Link with the Economy

Oliwia Ślusarczyk, Geneva School of Economics and Management – The Accomplishment of Family Business Objectives in the Context of the Financial Results Achieved

prof. Alison Yacyshyn, Concordia University of Edmonton – Teaching Demography During the Covid-19 Pandemic: A “Business Demography” Course Example

prof. Ashish Thomas, Concordia University of Edmonton – The Critical Role of IT Governance in Augmenting Corporate ESG Performance Within a Hyper-competitive Business Ecosystem

13.15–14.00 Sesja VII – panel międzynarodowy

Digital Innovation—Experiences and Prospects

MODERATOR

dr Katarzyna Łobacz, Uniwersytet Szczeciński

UCZESTNICY

dr Katarzyna Łobacz, Uniwersytet Szczeciński

Judith Helmer, Munster University of Applied Science

Burcu Kor, Amsterdam University of Applied Science

Katrin Uude, Munster University of Applied Science

14.00–14.15 Przerwa kawowa + sesja posterowa

14.15–15.15 Sesja VIII – debata 

Skuteczny menedżer w czasach VUCA

MODERATOR
Magdalena Kołtan

UCZESTNICY

Izabela Czeladzińska, współwłaściciel CSJ Sp.j.

Piotr Kołacki, właściciel KOŁ-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe 

Tomasz Michalski, prezes Zachodniopomorskiego Związku TKKF

Natalie Palacz, założycielka marki True Rider

Marek Zientecki, właściciel Agos Group

15.15–15.30 Zakończenie konferencji

15.30 Obiad

Organizatorzy konferencji

KZP-logo-gotowe
IBIP-logo
logo_Concordia University of Edmonton wb
US_75
US_WEFiZ
US_IZ

Partnerzy

Szczecin-patronat
marszalek-patronat
PiG_logo
NOT_logo
US-Szczecin-logo

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

osoba do kontaktu – dr Roman Tylżanowski,

tel. 504 474 281, roman.tylzanowski@usz.edu.pl

Map loading, please wait ...