V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie innowacjami w gospodarce”
Koncepcje • Zasoby • Oddziaływanie
V Ogólnopolska Konferencja z Cyklu „Zarządzanie informacjami w gospodarce”, 26–27 listopada 2019 r., Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul Adama Mickiewicza 64, Szczecin
ZIWG_tyt_2021-03

Program konferencji

Program tegorocznej konferencji zostanie zamieszczony wkrótce.

Informacje o udziale

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji obejmuje:

  • udział w debatach,
  • udział w imprezach towarzyszących,
  • materiały konferencyjne.

Organizatorzy nie pokrywają kosztu noclegu.

Koszt publikacji referatu w formie rozdziału w monografii wydanej w wydawnictwie z listy MNiSW (20 punktów) – 800 zł.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału: 30 września 2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia pod adresem: https://app.evenea.pl/event/konferencjakzp

Więcej informacji na stronie ziwg.pl

Termin nadsyłania artykułów i wniesienia opłaty za publikację 30 września 2021 r.

Konferencja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 001/RID/2018/19, kwota finansowania 10 684 000,00 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w sesji plakatowej prosimy o zgłoszenie tematu plakatu do dnia 15 października 2021 r. na adres roman.tylzanowski@usz.edu.pl.

 

Dane do wpłat:

Stowarzyszenie Instytut Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością

ul. Czarnieckiego 1/20, 73-110 Stargard

nr rachunku: 46 1240 3901 1111 0010 6470 3128

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za publikację; Imię i Nazwisko.

Program konferencji

Środa 24.11.2021 r.

12.30–13.00 Akredytacja – rejestracja uczestników

13.00–13.10 Otwarcie konferencji i przywitanie gości

13.10–13.40 Wykład inauguracyjny

Co słychać w świecie… innowacji? Sześć mega-trendów

prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński, Uniwersytet Warszawski

13.40–14.40 Obiad

14.10–15.30 Sesja I – Debata 

Rynek usług telekomunikacyjnych a innowacje

moderator
prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński
uczestnicy
Krzysztof Dyl – UKE
Robert Król – NASK
Piotr Kuriata – P4 sp. z o.o.
prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński

15.45–16.00 Obiad

16.00–17.00 Sesja II – Panel naukowy 

Zasoby i strategie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

moderator
prof. dr hab. Krystyna Poznańska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
uczestnicy
dr hab. prof. WSB Agnieszka Dejnaka – Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław
dr inż. Zbigniew Chyba – Politechnika Warszawska
dr Tomasz Janicki – Wyższa Szkoła Bankowa Toruń
dr Joanna Stryjek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jacek Woźniak – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

19.00 Uroczysta kolacja + networking

Czwartek 25.11.2021 r.

9.30–10.30 Sesja III – Panel naukowy 

Krajowy i międzynarodowy wymiar problemów współczesnej gospodarki i innowacyjności

moderator
dr hab. Karolina Beyer – Uniwersytet Szczeciński
uczestnicy
dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna – Uniwersytet Szczeciński
dr Katarzyna Łobacz – Uniwersytet Szczeciński
mgr Michał Mrozek – Uniwersytet Szczeciński
mgr Justyna Simińska – Uniwersytet Szczeciński
mgr Anna Suchocka – Uniwersytet Szczeciński

10.30–10.45 Przerwa kawowa

10.45–12.00 Sesja IV – Debata 

Uwarunkowania i wyzwania biznesu w warunkach kryzysowych

moderator
Sandra Jędras 
uczestnicy
Magdalena Chudyk – Sagra Technology sp. z o.o.
Michał Łoziński – POSHE Drinks
Joanna Niemcewicz – RCIiTT ZUT
Łukasz Skryplonek – Dogcessories Polska
Karolina Szałek-Woźniak – Sagra Technology sp. z o.o.
dr inż. Michał Trziszka – cal.pl

12.00–12.15 Przerwa kawowa

12.15–13.30 Sesja V – Debata 

Rekomendowane działania w zakresie wsparcia innowacji w warunkach kryzysowych

moderator
Sandra Jędras 
uczestnicy
Robert Bodendorf – Business Softoware, Mikroserwis
Aleksandra Brasewicz-Blecha – Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.
Radosław Depczyński – MABO sp. z o.o.
Dorota Pliżga – Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.
Jarosław Tarczyński – Durable sp. z o.o.
Maciej Twardowski – Technologie Tworzyw Sztucznych

13.30–13.40 Zakończenie konferencji

13.40–14.40 Obiad

Organizatorzy konferencji

KZP-logo-gotowe
IBIP-logo
wefiz-logo
IZUS-logo
75-lat-wsenpz_logo

Partnerzy

Szczecin-patronat
marszalek-patronat
PiG_logo
NOT_logo
US-Szczecin-logo

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

osoba do kontaktu – dr Roman Tylżanowski,

tel. 504 474 281, roman.tylzanowski@usz.edu.pl

Map loading, please wait ...